Pyrimme ottamaan kaikessa mahdollisessa toiminnassamme huomioon kestävyyden ja vastuullisuuden. 

Villa Rauha on hyväksytty mukaan Sustainable Travel Finland -ohjelmaan 4.6.2020 ja olemme aloittaneet matkan kohti STF-vaatimuksia niin ekologisella, kulttuurisella ja sosiaalisella vastuullisuudella.

Ihan kaikkea haluamaamme emme valitettavasti pysty toteuttamaan, mutta kestävyys on prosessi - tavoitteemme on pitää omalta osaltamme huolta, että jokainen askeleemme polulla rakentaa sitä kestävämmäksi.

Myös sinä voit edistää matkailun vastuullisuutta: Lataa tästä Lapin vastuullisen matkailun ohjeet

Sitoudumme seuraaviin 10 periaatteeseen kestävämmän matkailun puolesta. 

 

 1. Teemme reilua yhteistyötä

  • Kehitämme matkailua yhteistyössä muiden alueemme ja alamme toimijoiden kanssa. Yhdessä voimme paremmin vaikuttaa yhteiskunnan ja matkailun tulevaisuuteen. Haluamme, että alueellamme on hyvä asua ja vierailla nyt ja tulevaisuudessa, joten teemme päätöksiä, jotka ovat kestäviä myös tuleville sukupolville. Kohtelemme kaikkia kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti, ja harjoitamme vain reilua ja rehellistä kaupankäyntiä. 
 2.  Huolehdimme luonnosta

  • Suojelemme alueemme ympäristöä, maisemia ja luonnon monimuotoisuutta. Toimintamme ei ylitä luonnon kantokykyä, vaan turvaa osaltaan hyvän elämän mahdollisuudet ja puhtaan toimintaympäristön säilymisen alueellamme. Huolehdimme myös eläintemme hyvinvoinnista ja arvokkaasta kohtelusta.
 3. Kunnioitamme kulttuuriperintöä

  • Vaalimme alueemme kulttuuriperintöä. Tavoitteemme on kulttuurin aito ja kunnioittava esittäminen, elvyttäminen, ylläpitäminen ja vahvistaminen. Ymmärrämme myös, että kulttuurit ovat aina kehittyneet vuorovaikutuksessa ja ottaneet oppia toisiltaan.
 4. Edistämme hyvinvointia, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa 

  • Kohtelemme työntekijöitämme, vieraitamme ja alueemme asukkaita tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti riippumatta heidän taustastaan. Otamme ihmisten erityistarpeet huomioon toiminnassamme. Koulutamme, opastamme ja kannustamme henkilöstöämme toimimaan vastuullisesti.
 5. Suosimme paikallista

  • Tuemme alueemme tuotteita, palveluita ja yrityksiä, ja tavoitteemme on työllistää paikallisia ihmisiä. Suosimme suomalaisista raaka-aineista tehtyä ruokaa. Osallistamme asukkaita ja yrityksiä heitä koskevissa asioissa.
 6. Panostamme turvallisuuteen ja laatuun

  • Huolehdimme paikallisten asukkaiden, henkilökuntamme ja vieraittemme turvallisuudesta sekä lain ja viranomaisten määräysten noudattamisesta. Kun kehitämme palveluitamme ja tuotteitamme laatu edellä, luomme edellytyksiä oman toimintamme jatkuvuudelle.
 7. Huomioimme ilmastovaikutukset

  • Teemme ilmaston kannalta hyviä valintoja ja pienennämme hiilijalanjälkeämme. Seuraamme matkailun ympäristölle aiheuttamaa kuormitusta ja aktiivisella mittaamisella tavoittelemme tehokkaampaa energian ja resurssien käyttöä.
 8. Viestimme avoimesti

  • Viestimme alueellamme rohkeasti matkailun vastuullisista teoista sekä tulevista suunnitelmista ja visioista. Haluamme, että Suomen kestävä matkailu tunnetaan maailmalla. Kerromme avoimesti onnistumista, mutta myös haasteista.
 9. Kehitämme jatkuvasti yritystoimintaamme

  • Olemme valmiita uudistamaan palveluitamme ja tuotteitamme, jotta niille riittää kysyntää myös tulevaisuudessa. Vakaa talous ja eettinen liiketoiminta luovat perustan toiminnan kestävälle kehittämiselle.
 10. Sitoudumme kestävän matkailun periaatteisiin 

  • Otamme aktiivisen roolin kestävän matkailun edistämisessä ja näiden kestävän matkailun periaatteiden toteuttamisessa. Teemme kestävän matkailun toimintasuunnitelman, jonka mukaan toimimme jatkossa yhä systemaattisemmin. Sitoudumme toimenpiteisiin ja haluamme oppia lisää myös tulevaisuudessa.