Voidaksemme taata järjestelyidenne onnistumisen parhaalla mahdollisella tavalla, edellytämme seuraavien ehtojen ja suositusten noudattamista, mikäli erikseen ei ole toisin sovittu. Nämä varausehdot koskevat vain meille suoraan tehtyihin varauksiin. Eri varauskanavissa voi olla tästä poikkeavia ehtoja.


Varaus vahvistetaan maksamalla ennakkomaksu, jonka määrä on 100% varauksen kokonaismäärästä. Maksu maksetaan välittömästi varauksen tekemisen yhteydessä.
Varaust on sitova naksun suorittamisen jälkeen ja tämän jälkeen peruutuskuluna pidätetään koko varausmaksu.

Muut ehdot

Pakottavista syistä majoittajalla on oikeus siirtää varaus toiseen vähintään samantasoiseen majoituskohteeseen neuvoteltuaan asiasta tilaajan kanssa. Majoittaja korvaa tilaajalle siirrosta aiheutuneet välittömät kustannukset.

Mikäli ennakkomaksua ei ole maksettu varauspäivän aikana, katsotaan varaus peruutetuksi.

Mökki on käytettävissänne tulopäivänä klo 17.00. Huoneen luovutus lähtöpäivänä klo 11.00 mennessä.

Majoittaja voi poiketa näistä ehdoista, tällöin poikkeavat ehdot ilmoitetaan tilauksen yhteydessä erikseen.


Vakuutukset

Suosittelemme teille matkavakuutusta mahdollisia poikkeustilanteita ja -tapauksia varten, koska majoittajalla ei ole velvollisuutta hyväksyä peruutusta ilman peruutuskuluja esim. lääkärintodistuksen tai muun vastaavan perusteella.